Peperomia obtusifolia alba 'Variegata'
Peperomia obtusifolia
Peperomia obtusifolia 'Red Edge'
Peperomia scandens 'Variegata'